Kleva Nkeva Current News Show

more

Umrhabulo

more

POPIA and the Rural Business

We examine some of the challenges POPIA poses for rural businesses

read more

Rural Internet Can't Fail:

I get the feeling that we are not in this together. As a nation, we are going through the absolute most!......

read more

INGQUZA HILL LOCAL MUNICIPALITY ELECTS NEW MAYOR AND SPEAKER

Former Speaker Ntandokazi Capa elected new Mayor

read more

Local Economy

more

Siyazama Youth Farmers Co-operative

UMzantsi Afrika lelinye lamazwe elinobutyebi ngokulima imihlaba. Mkhulu umdla oboniswa ngurhulumente wakweli lizwe ...

URHWEBO NOSHISHINO EMAMPONDWENI

Iintlelo zophuhliso loluntu zimandla ukuphakamisa ukurhwebelana nokushishina kwabemi beli norhulumente walo kwanye ...

ECOLOGICAL STATUS OF MPONDOLAND ESTUARIES

Estuaries in Mpondoland are in a relatively pristine state and are of significant conservation value....

SUSTAINABLE WETLANDS

Wetlands are amongst one of the most productive eco systems in the world accomodating an ubandently...

What to Know

 • Unjani Mmelwane?

  Ndwendwela oomakhelwane no Happy "Nyaknyaka" Bongoza, hlala uuthe ntsho! apha

  Happy Nyakanyaka Bongoza
 • Siqhubeka Nokuzama

  Happy 'Nyakanyala' Bongoza

  Degrees interview on Siqhubeka Nokuzama
 • Ise Lusikisiki na ngoku?

  Akakabikho Elusikisiki onayo. Owahlolwayo wayengaguli yiyo .

more

Subscribe to our YouTube Chanel