Ezifikayo

more

Corona Virus Alert Levels

Ukuvaleleka kulawulwa ngamaqondo amatsha

read more

Isiphethe Kanjani Emakhaya

Nantsi ingxelo ngendlela esiphethe ngayo iCorona emakhaya

read more

#COVID19 could be in Lusikisiki - 1462 cases Nationally

Reports coming through to KN about a suspected case of COVID-19..

read more

#COVID19 Infections is South Africa at 1280, and rising

21-day official lockdown ..

read more

Umdlalo weqonga uyakhula Emampondweni

Ucela amalizo kwiinkamp..

read more

Amanqaku Nge #COVID-19

Zixhobise ngolwazi o...

read more

Older Articles

more

Annual Diabetes Awareness eMantlaneni

This annual event takes place in November every year as November is “Diabetes Awareness Month”. We started

read more

Abortion by the Womb of Democracy

The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because those who look on

read more

Lusikisiki takes to the street to march against GBV

Lusiksiki residents shut down the whole town marching in huge numbers to the magistrate

read more

Local Economy

more

Siyazama Youth Farmer’s Co-operative

UMzantsi Afrika lelinye lamazwe elinobutyebi ngokulima imihlaba. Mkhulu umdla oboniswa ngurhulumente wakweli lizwe ...

URHWEBO NOSHISHINO EMAMPONDWENI

Iintlelo zophuhliso loluntu zimandla ukuphakamisa ukurhwebelana nokushishina kwabemi beli norhulumente walo kwanye ...

ECOLOGICAL STATUS OF MPONDOLAND ESTUARIES

Estuaries in Mpondoland are in a relatively pristine state and are of significant conservation value....

SUSTAINABLE WETLANDS

Wetlands are amongst one of the most productive eco systems in the world accomodating an ubandently...

What to Know

 • Alert Level 4 From 01 May

  Siyasuka kwiqondo lesihlanu siya kwelesine ngomhla wokuqala ku Meyi

 • Corona Virus Update

  Infections: 4361 | Deaths: 81(+4)

  New: 161

 • Ise Lusikisiki na ngoku?

  Akakabikho Elusikisiki onayo. Owahlolwayo wayengaguli yiyo .

more

Kleva Nkeva TV